لطفاً در هنگام خرید رینگ و لاستیک ماشین های کنترلی ، به ابعاد و سایز رابط 6 ضلعی پشت چرخ (Wheel Hex Hub) دقت فرمایید .