قطعات یدکی ماشین Baja
  • قطعات یدکی ماشین Baja
  • قطعات آپشن ماشین Baja

07315 Zenoah Engine Clutch Mount

230,000 تومان

102156 24mm Front Hex Hub

910,000 تومان

104781 Rear Hub Carrier

590,000 تومان

104965 Heavy Duty Diff Shaft 25x48mm

920,000 تومان

104967 Super Heavy Duty drive Axle 25x70mm

1,130,000 تومان

303001-Baja-5B-5T-Diff-Shaft

281,000 تومان

303001P Baja 5b-5T Diff Shaft-

549,000 تومان

65006 Baja Roof Guard

360,000 تومان

65016–A016 Brake Rotor Fin Plate-

190,000 تومان

65017 Baja Brake Rotor

160,000 تومان

65024 24mm Baja Front Hex Hub

530,000 تومان

65024 Baja 24mm Front HexHub

530,000 تومان

65058-1-6mm-Front-shock-part

790,000 تومان

65058-4 Baja Shock Head Part

210,000 تومان

65059-1-6mm-Rear-shock-part

790,000 تومان

65059-7 Baja Rear Shock Boot

120,000 تومان

65060 Baja ClutchBell

940,000 تومان

65060 Baja ClutchBell

890,000 تومان

65098-baja-Fual-Tank-Cover

59,000 تومان

65106 Baja 5T Bumper link Part-

38,000 تومان

65107 Baja 5T Bumper link Part

18,000 تومان

65108 Baja 5T Bumper Part

43,000 تومان

66001 Baja Front Lower Arm Set-

580,000 تومان

66001N-baja-Front-Lower-Arm

199,000 تومان

66002 Baja Front Upper Arm

310,000 تومان

66005 Baja Rear Upper Arm

130,000 تومان

66006 Baja Rear Lower Arm-

310,000 تومان

66007N-baja-front-hub-carrier

197,000 تومان

66011 Baja Rear Upper Arm Pushrod

39,000 تومان

66012 Baja Steering Rod-end

120,000 تومان

66014 Baja Front Upper Arm Pushrod

39,000 تومان

66022 Carburator Insulator

360,000 تومان

66026 Baja Front Bumper Nose

170,000 تومان

66028 Baja Front Bulk Set1

170,000 تومان

66031 Baja Front Bulkhead Part

70,000 تومان

66055-baja-Shock-Upper-Protector-Shell

56,000 تومان

66068 Baja Clutch Bell Mount

310,000 تومان

66138 Baja LED Light Part

58,000 تومان

66139 Baja 5T Bumper link

150,000 تومان

66140 Baja Front Bumpert Skid Plate

310,000 تومان

66143 Baja 5T Front Body Mount Staf

88,000 تومان

66148 Baja 5T Bumper Mount Part

9,000 تومان

66150 Baja 5T-5SC Side Guard Mounts

85,000 تومان

67015 Complete Engine Gasket

190,000 تومان

67017 Petrol Engine FlyWheel

1,020,000 تومان

67018 Ignition Coil

1,270,000 تومان

67019 Petrol Engine Kill Switch

195,000 تومان

6702001-Carburator-choke

39,000 تومان

67023 Petrol 23cc-30cc Engine-Heat Guard

340,000 تومان

67028 Exhaust Gasket

34,000 تومان

67029 Carburator choke Part

30,000 تومان

67031 Engine Kill Switch Cover

20,000 تومان

67049 Baja Standard Exhaust

630,000 تومان

68057-Large-Body-pin

120,000 تومان

85018 Baja Center RollCage Mount Set

490,000 تومان

85020 Baja Rear Bulk

280,000 تومان

85039 Baja Complete Diff Set

630,000 تومان

85063 -Baja Extended Front HexHub

460,000 تومان

852261 Baja Brake Rotor Set

340,000 تومان

85235-Fuel-Tank-Cover-Full-pack

235,000 تومان

85410 Shock Part Set

490,000 تومان

86610 Baja 5B-5T Drive Shafts

1,160,000 تومان

86615-HPI-Orange-Baja-Barke-Rotor-Mount

420,000 تومان

86615-HPI-Silver-Baja-Barke-Rotor-Mount

420,000 تومان

86630 Drive Gear Shaft

370,000 تومان

A001-Baja-Main-Chassis

2,350,000 تومان

a003-Front-upper-plate-Orange

590,000 تومان

A004 Baja Rear Upper Chassis

900,000 تومان

A017 Baja Brake Rotors

160,000 تومان

A020 Baja Diff Gear 48T

570,000 تومان

A022 Baja 17T Pinion Gear

290,000 تومان

a023-baja-30T-diff-Gear

360,000 تومان

A024-Baja-Front-Wheel-Hub

440,000 تومان

A025-24mm-wheel-Nut-

60,000 تومان

A026-baja-Rear-Wheel-Hub-1pcs

290,000 تومان

A028-Baja-Rear-Drive-Axle-Shaft

390,000 تومان

A028P 5b-5T Drive Axle Shaft

690,000 تومان

A030-Baja-Drive-Shaft

590,000 تومان

A035-Orange-Disk-Brake-Hub-Orange

260,000 تومان

A035-Silver-Disk-Brake-Hub-

260,000 تومان

A080-1 SS Tunepipe Holder-

70,000 تومان

A103-Baja-Axle-Boot-1pcs

79,000 تومان

B023 Servo Saver Part

79,000 تومان

B032-Baja-5B-Bumber

225,000 تومان

B034-Baja-Front-Bumper-Part

225,000 تومان

B037 Baja Front Bulk Head

290,000 تومان

B038-Baja-Front-Bulk-Heat-set-3

150,000 تومان

B039-Baja-Front-Bulk-Set-4

120,000 تومان

B048-Baja-Steering-Wiper-Arm-set1

129,000 تومان

B051-66042 Steering Wiper Arm-

129,000 تومان

B067-Baja-Rear-Wheel-Hub-Carrier

151,000 تومان

B075-B076-Baja-GearBox-Set

529,000 تومان

B085 Flnaged Metal Bushing

160,000 تومان

B089-Gear-Cover

196,000 تومان

B090-Baja-Under-Guard

371,000 تومان

B091 Baja Front Air Filter Seal

85,000 تومان

B091-97-Complete-Baja-Air-Filter

590,000 تومان

B102-Center-Rollbar-set

39,000 تومان

B105-Baja-Top-guard

79,000 تومان

B109-Baja-Front-Shocktower-Part-1pcs

79,000 تومان

B122-Baja-Rear-Wing

399,000 تومان

B126-Grey-Outside-Beadlock

590,000 تومان

B126-Orange-Outside-Beadlock-

590,000 تومان

B128-Black-Inside-Beadlock-

390,000 تومان

B128-Grey-inside-Beadlock

390,000 تومان

B517-Baja-Servo-Saver-set

490,000 تومان

Baja Front Upper Suspension Pin Holder

148,000 تومان

Carburator-67020

2,100,000 تومان

E004-Crank-Case-Cover

490,000 تومان

E018-1-Engine-23cc-29cc-Gasket-4-bolt

185,000 تومان

E020-FlyWheel

990,000 تومان

E021-Ignition-Coil-Witch-Switch-and-Wire

1,390,000 تومان

E031-5 Engine Clutch- 8000RPM Spring

890,000 تومان

F800-exhaust-flange-gasket

110,000 تومان

F801-ss-TunePipe–Clamp-Kit

190,000 تومان

GH Baja ss Tune Pipe mid Gasket

45,000 تومان

GH Baja Steering Set (2)

365,000 تومان

HPI Racing 15448 HIGH RESPONSE CLUTCH SHOE/SPRING SET

1,480,000 تومان

آچار چند منظوره ماشین Baja مدل 69007 Baja multi Purpose Wrench

65,000 تومان

آچار شمع ماشین های بنزینی MCD , Baja مدل 69001 Petrol Spark plug tool

145,000 تومان

بست رابط اگزوز 85269 ss TunePipe Clamp Kit

290,000 تومان

سایز بزرگ مناسب برای ماشین های مقیاس 1/5 | F001-1-NiMh-3000mAh-6v-Battery

1,190,000 تومان

مبدل سایز سروو فرمان باجا B042-1 Servo Bracket – Servo Size

80,000 تومان

محافظ آب و خاک برای سویچ | A105 Recevier Switch Dust Cap

40,000 تومان

مکنده سوخت کاربراتور | 6702002-Carburator-Part-1pcs

90,000 تومان

مناسب برای اگزوز ماشینهای بنزینی | 65088 High Temp Silicone Exhaust Coupling

120,000 تومان

هندل موتورهای بنزینی 67024-Pull-Start

790,000 تومان

واشر میانی اگزوز باجا HPI SS Tune Pipe Mid Seal-

75,000 تومان