قطعات یدکی ماشین Baja
  • قطعات یدکی ماشین Baja
  • قطعات آپشن ماشین Baja

07315 Zenoah Engine Clutch Mount

287,000 تومان

102156 24mm Front Hex Hub

1,137,000 تومان

104781 Rear Hub Carrier

737,000 تومان

104965 Heavy Duty Diff Shaft 25x48mm

1,150,000 تومان

104967 Super Heavy Duty drive Axle 25x70mm

1,412,000 تومان

303001-Baja-5B-5T-Diff-Shaft

351,000 تومان

303001P Baja 5b-5T Diff Shaft-

686,000 تومان

65006 Baja Roof Guard

450,000 تومان

65016–A016 Brake Rotor Fin Plate-

237,000 تومان

65017 Baja Brake Rotor

200,000 تومان

65019 baja small bevel gear for HPI Parts ROVAN KM Baja 5B

487,000 تومان

65024 24mm Baja Front Hex Hub

662,000 تومان

65024 Baja 24mm Front HexHub

662,000 تومان

65058-1-6mm-Front-shock-part

987,000 تومان

65058-4 Baja Shock Head Part

262,000 تومان

65059-1-6mm-Rear-shock-part

987,000 تومان

65059-7 Baja Rear Shock Boot

150,000 تومان

65060 Baja ClutchBell

1,175,000 تومان

65060 Baja ClutchBell

1,112,000 تومان

65080 | Rovan 3x5x1mm O-Rings 10Pcs

123,000 تومان

65098-baja-Fual-Tank-Cover

73,000 تومان

65106 Baja 5T Bumper link Part-

47,000 تومان

65107 Baja 5T Bumper link Part

22,000 تومان

65108 Baja 5T Bumper Part

53,000 تومان

66001 Baja Front Lower Arm Set-

725,000 تومان

66001N-baja-Front-Lower-Arm

248,000 تومان

66002 Baja Front Upper Arm

387,000 تومان

66005 Baja Rear Upper Arm

162,000 تومان

66006 Baja Rear Lower Arm-

387,000 تومان

66007N-baja-front-hub-carrier

246,000 تومان

66011 Baja Rear Upper Arm Pushrod

48,000 تومان

66012 Baja Steering Rod-end

150,000 تومان

66014 Baja Front Upper Arm Pushrod

48,000 تومان

66022 Carburator Insulator

450,000 تومان

66026 Baja Front Bumper Nose

212,000 تومان

66028 Baja Front Bulk Set1

212,000 تومان

66031 Baja Front Bulkhead Part

87,000 تومان

66055-baja-Shock-Upper-Protector-Shell

70,000 تومان

66062 – Rovan Baja 57 Tooth Spur Gear

487,000 تومان

66068 Baja Clutch Bell Mount

387,000 تومان

66138 Baja LED Light Part

72,000 تومان

66139 Baja 5T Bumper link

187,000 تومان

66140 Baja Front Bumpert Skid Plate

387,000 تومان

66143 Baja 5T Front Body Mount Staf

110,000 تومان

66148 Baja 5T Bumper Mount Part

11,000 تومان

66150 Baja 5T-5SC Side Guard Mounts

106,000 تومان

67015 Complete Engine Gasket

237,000 تومان

67017 Petrol Engine FlyWheel

1,275,000 تومان

67018 Ignition Coil

1,587,000 تومان

67019 Petrol Engine Kill Switch

243,000 تومان

6702001-Carburator-choke

48,000 تومان

67023 Petrol 23cc-30cc Engine-Heat Guard

425,000 تومان

67028 Exhaust Gasket

42,000 تومان

67029 Carburator choke Part

37,000 تومان

67031 Engine Kill Switch Cover

25,000 تومان

67049 Baja Standard Exhaust

787,000 تومان

68057-Large-Body-pin

150,000 تومان

85018 Baja Center RollCage Mount Set

612,000 تومان

85020 Baja Rear Bulk

350,000 تومان

85039 Baja Complete Diff Set

787,000 تومان

85063 -Baja Extended Front HexHub

575,000 تومان

852261 Baja Brake Rotor Set

425,000 تومان

85235-Fuel-Tank-Cover-Full-pack

293,000 تومان

85410 Shock Part Set

612,000 تومان

86610 Baja 5B-5T Drive Shafts

1,450,000 تومان

86615-HPI-Orange-Baja-Barke-Rotor-Mount

525,000 تومان

86615-HPI-Silver-Baja-Barke-Rotor-Mount

525,000 تومان

86630 Drive Gear Shaft

462,000 تومان

A001-Baja-Main-Chassis

2,937,000 تومان

a003-Front-upper-plate-Orange

737,000 تومان

A004 Baja Rear Upper Chassis

1,125,000 تومان

A017 Baja Brake Rotors

200,000 تومان

A020 Baja Diff Gear 48T

712,000 تومان

A022 Baja 17T Pinion Gear

362,000 تومان

a023-baja-30T-diff-Gear

450,000 تومان

A024-Baja-Front-Wheel-Hub

550,000 تومان

A025-24mm-wheel-Nut-

75,000 تومان

A026-baja-Rear-Wheel-Hub-1pcs

362,000 تومان

A028-Baja-Rear-Drive-Axle-Shaft

487,000 تومان

A028P 5b-5T Drive Axle Shaft

862,000 تومان

A030-Baja-Drive-Shaft

737,000 تومان

A035-Orange-Disk-Brake-Hub-Orange

325,000 تومان

A035-Silver-Disk-Brake-Hub-

325,000 تومان

A080-1 SS Tunepipe Holder-

87,000 تومان

A103-Baja-Axle-Boot-1pcs

98,000 تومان

B023 Servo Saver Part

98,000 تومان

B032-Baja-5B-Bumber

281,000 تومان

B034-Baja-Front-Bumper-Part

281,000 تومان

B037 Baja Front Bulk Head

362,000 تومان

B038-Baja-Front-Bulk-Heat-set-3

187,000 تومان

B039-Baja-Front-Bulk-Set-4

150,000 تومان

B048-Baja-Steering-Wiper-Arm-set1

161,000 تومان

B051-66042 Steering Wiper Arm-

161,000 تومان

B067-Baja-Rear-Wheel-Hub-Carrier

188,000 تومان

B075-B076-Baja-GearBox-Set

661,000 تومان

B085 Flnaged Metal Bushing

200,000 تومان

B089-Gear-Cover

245,000 تومان

B090-Baja-Under-Guard

463,000 تومان

B091 Baja Front Air Filter Seal

106,000 تومان

B091-97-Complete-Baja-Air-Filter

737,000 تومان

B102-Center-Rollbar-set

48,000 تومان

B105-Baja-Top-guard

98,000 تومان

B109-Baja-Front-Shocktower-Part-1pcs

98,000 تومان

B122-Baja-Rear-Wing

498,000 تومان

B126-Grey-Outside-Beadlock

737,000 تومان

B126-Orange-Outside-Beadlock-

737,000 تومان

B128-Black-Inside-Beadlock-

487,000 تومان

B128-Grey-inside-Beadlock

487,000 تومان

B517-Baja-Servo-Saver-set

612,000 تومان

Baja Air Filter Foam Set Rovan – 85027

487,000 تومان

Baja Front Upper Suspension Pin Holder

185,000 تومان

Baja Rear Buggy Body Mount Clips – B028

362,000 تومان

Carburator-67020

2,625,000 تومان

E004-Crank-Case-Cover

612,000 تومان

E018-1-Engine-23cc-29cc-Gasket-4-bolt

231,000 تومان

E020-FlyWheel

1,237,000 تومان

E021-Ignition-Coil-Witch-Switch-and-Wire

1,737,000 تومان

E031-5 Engine Clutch- 8000RPM Spring

1,112,000 تومان

F800-exhaust-flange-gasket

137,000 تومان

F801-ss-TunePipe–Clamp-Kit

237,000 تومان

GH Baja ss Tune Pipe mid Gasket

56,000 تومان

GH Baja Steering Set (2)

456,000 تومان

KingMotor Rear Upper Bulk Head – B033

237,000 تومان

Rovan Baja 5B Right Wing Mount 1pc – 66107

237,000 تومان

Rovan Baja Rear Upper Buggy Body Mount Clips (set of 2) – 66020

61,000 تومان

Rovan Front Upper Suspension Arm Ball Ends 2Pcs – 66014

123,000 تومان

Rovan Sports Large bevel gear (1 or 2 pcs) – 65018

487,000 تومان

Rovan Sports Main rollbar – 66106

487,000 تومان

آچار چند منظوره ماشین Baja مدل 69007 Baja multi Purpose Wrench

81,000 تومان

آچار شمع ماشین های بنزینی MCD , Baja مدل MB1027 Gas Engine Sparkplug tool

181,000 تومان

بست رابط اگزوز 85269 ss TunePipe Clamp Kit

362,000 تومان

سایز بزرگ مناسب برای ماشین های مقیاس 1/5 | F001-1-NiMh-3000mAh-6v-Battery

1,487,000 تومان

مبدل سایز سروو فرمان باجا B042-1 Servo Bracket – Servo Size

100,000 تومان

محافظ آب و خاک برای سویچ | A105 Recevier Switch Dust Cap

50,000 تومان

مکنده سوخت کاربراتور | 6702002-Carburator-Part-1pcs

112,000 تومان

مناسب برای اگزوز ماشینهای بنزینی | 65088 High Temp Silicone Exhaust Coupling

150,000 تومان

هندل موتورهای بنزینی 67024-Pull-Start

987,000 تومان

واشر میانی اگزوز باجا HPI SS Tune Pipe Mid Seal-

93,000 تومان